Oferta inwestycyjna w miejscowości Giebnia gm. Pakość

Gmina Pakość oferuje do natych­miastowego zagospodarowania teren prze­znaczony na inwestycje o powierzchni ponad 40 ha składający się z 2 odręb­nych działek. Sąsiaduje on z głów­nym cen­trum logistycz­nym sieci pol­skich super­mar­ketów POLOmar­ket oraz zakładem produk­cyj­nym izolacyj­nych materiałów budow­lanych PROMAX.

Teren jest zlokalizowany w pobliżu dróg wojewódz­kich i bez­pośred­nio przy­legających dróg powiatowych oraz drogi gmin­nej. Ist­nieje dogodny dostęp do mediów (woda, ener­gia elek­tryczna). Na oferowanym terenie nie występują żadne prze­szkody pod­ziemne oraz powierzch­niowe. Teren z prze­znaczeniem pod działal­ność przemysłowo-​produkcyjną lub usługowo-​handlową.

W 2005 roku oferta została wyróżniona w finale wojewódzkiego konkursu „Grunt na medal”

Typ oferty: Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie: Inwestycyjne
Powierzchnia: 40.17 ha
Media: elektryczność, woda
Adres: Giebnia, gmina Pakość
Cena: 0,00 zł
Dane urzędu:

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
Powiat inowrocławski
Województwo Kujawsko-Pomorskie

tel. +48 525665024
fax +48 525666075
e-mail: um@pakosc.pl

pon., śr., czw. – od 7:00 do 15:00
wtorek – od 7:00 do 16:00
piątek – od 7:00 do 14:00